• http://www.zhenkongbu.com/app2019844.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019355.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019829.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019385.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019826.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019729.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019855.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019115.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019748.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019458.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019015.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019427.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019351.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019285.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019411.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019890.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019258.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019090.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019637.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019452.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019054.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019585.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019171.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019606.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019788.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019578.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019210.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019695.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019078.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019688.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019865.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019421.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019542.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019136.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019037.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019869.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019825.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019144.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019278.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019927.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019716.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019671.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019977.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019238.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019836.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019186.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019802.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019465.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019484.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019128.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019026.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019284.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019236.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019467.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019283.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019252.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019643.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019342.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019744.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019911.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019813.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019879.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019248.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019749.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019415.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019338.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019877.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019486.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019759.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019753.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019202.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019294.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019116.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019765.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019274.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019881.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019433.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019751.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019538.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019263.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019341.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019864.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019832.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019852.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019998.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019416.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019157.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019767.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019675.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019182.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019346.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019972.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019321.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019537.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019477.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019522.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019462.html
 • http://www.zhenkongbu.com/app2019185.html
 • ?>?亚博返水故事?>?亚博体育合法吗?>?呆霸王深山遇巨怪

  呆霸王深山遇巨怪

  浏览人气:??发布时间:2013-12-01 10:42:36

  呆霸王他爹是人民公仆,所以衣食无忧,整天只想着怎样消磨时间。
   2012年的某天,呆霸王闲着没事干,便叫来下人小陈,要到附近山里寻找木星。
   小陈平时服侍惯了这个二世祖,深知到什么叫做有备无患。他准备了帐篷、备用衣物和足够的水和食物,还有卫星电话,放在随身的背包里。
   一到山里,呆霸王就变得特别兴奋。他不顾自己肥胖的体形,追着蝴蝶拼命朝山林深处狂奔。小陈背着沉重的背包跟随其后。
   在走了几个小时之后,约摸中午时分,呆霸王一脚踩空,像发情的猪一样怪叫着摔下山崖。
   小陈试图拉住主人的手把他救起来,却反被呆霸王二百五十斤的体重拖了下去。
   首先醒过来的呆霸王,发现自己躺在铺满腐叶土的谷底,身体上除了一点擦伤之外并无大碍。
   下人小陈躺在离主人几步远的地上,昏迷不醒。他的右腿严重骨折,惨白的骨头刺破大腿肌肉伸出老长,鲜血正在汩汩的流失。
   呆霸王爬起来走到小陈的旁边,揪住他的头发把他的头部提起来,对着他的耳朵放声咆哮。
   在家里,当呆霸王饿的时候,只要咆哮一声,下人们立刻就会送上热腾腾的饭菜。想玩什么的时候只要咆哮一声,立刻就有专人准备最好的。可是现在小陈脸色苍白,双目紧闭,呼吸越来越微弱,对主人的咆哮声毫无反应。
   呆霸王心里非常肯定,这个奴才已经对自己产生了对抗意识。只见他抓住小陈的头发使劲摇晃他的头部,并对着他的耳朵持续发出胜似一百头猛虎的咆哮。
   任凭主人怎样摇晃,小陈始终一动不动。
   一小时之后,呆霸王口干舌燥起来,不得已停止了咆哮。
   汩汩的流血声停止了,小陈的呼吸也停止了。他的身体变得冰冷僵硬。
   呆霸王记得出发前小陈曾经告诉自己,背包里有食物和水壶。
   可是他并不懂得怎样打开背包。就算拿到水壶,也不可能知道怎样拧开它的盖子。
   强烈的口渴刺激着他,呆霸王开始在周围寻找起用没有盖子的杯子盛装的高级饮料来。
   可是天不遂人愿,他的周围除了腐叶土就只有石头 、树木和野草。
   “老天,寡人命令你速速降下上好的蓝山咖啡!”呆霸王手指天空咆哮起来。
   可是天上不止没下咖啡,连水也没一滴。
   呆霸王肯定这个老天已经对自己产生了对抗意识。他搬起一块十多斤的石头朝天上砸去。
   石头向小陈的尸体落下,砸在他的头上。一朵粉红色的肉花在腐叶土上绽放。
   天色渐渐昏暗,呆霸王也开始思念起家里温暖的床来。
   只要打开死去的小陈背上的背包,就可以用卫星电话求救。可是呆霸王既不懂得怎样打开背包,也不会使用电话。昏暗的树影里,传出诡异的怪笑声。
   “谁在那里?”呆霸王拔出匕首咆哮起来。他奋力向怪笑的出处扑去,他要这个耻笑他的不明人物付出血的代价。
   在树木的阴影下,呆霸王发现了发出怪笑的物事。那是一丛红色的蘑菇,每一个都长着人的脸,露出像京城名妓般的职业性笑容,发出尖利的怪笑。
   “这是他妈的什么好玩的乌龟王八蛋!”呆霸王发出兴奋的咆哮,抬脚踩向蘑菇丛。
   蘑菇被踩,发出婊子一般的嚎哭,喷出腥臭的五颜六色汁的液。把所有的怪蘑菇奋力踩个稀巴烂,并朝残骸狠狠的吐了一口痰,呆霸王开始有点累了。他挺着大肚子躺在地上,喉咙干渴得像火烧一般。
   此时,一棵树的后面露出一个脑袋来。那是一颗凹凸不平的土豆一般的头,头顶秃秃的像个秃头龟,长着一张酷似雷政富大叔的脸,脸上挂着极其猥亵的笑容。脑袋的主人慢慢从树的后面现身。是一个似人非人的怪骚包,除了头部有上述特点外,身体类似猴子,长着一身红棕色的长毛。不过猴子只有两只前肢,这个骚货却有四只。四只前肢,两只后肢,总共六只脚。六只脚的怪骚包像人一样直立行走,悄无声息的接近呆霸王。它趴在呆霸王的旁边,用前肢轻轻碰了他一下。

  网友评论列表

  ??暂时还没有人评论哦,抢沙发喽~~